XE XITEC PHUN NƯỚC 9 KHỐI DONGFENG

 • Giá : Liên Hệ
 • (Giá tham khảo đã bao gồm thuế VAT)

  Loại phương tiện: Ô tô xi téc (phun nước)

  Nhãn hiệu : DONGFENG

  Công thức bánh xe : 4 x 2

  Lo?i ph??ng ti?nÔ tô xi téc phun n??c
  Nhãn hi?uDongfeng
  Tên th??ng m?iCSC5161GSS3
  N??c s?n xu?tChina
  N?m s?n xu?t2017

  THÔNG S? K? THU?T C? B?N

  Kh?i l??ng b?n thân (kg)6760
  Kh?i l??ng hàng chuyên ch? theo TK/cho phép TGGT (kg)9000/9000
  Kh?i l??ng toàn b? theo TK/cho phép TGGT (kg)15890/15890
  S? ng??i cho phép ch?, k? c? ng??i lái02
  Kích th??c bao: dài x r?ng x cao (mm)7710 x 2470 x 2780
  Kích th??c lòng thùng xe/bao ngoài xi téc (mm)4580/4460 x 2100/ x1250/
  Công th?c bánh4 x 2
  Kho?ng cách tr?c (mm)4500
  V?t bánh xe tr??c/sau (mm)1986/1860
  Ký hi?u, lo?i ??ng c?B190 33, 4 k?, 6 xy lanh th?ng hàng, t?ng áp
  Lo?i nhiên li?uDiesel
  Th? tích làm vi?c (cm3)5900
  Công su?t l?n nh?t c?a ??ng c?/t?c ?? quay (kW/rpm)140/2500
  L?p xeTr?c 1: 02 L?p; 10,00R20Tr?c 2: 04 L?p; 10,00R20
  Trang thi?t b? chuyên dùngXitec ch?a n??c (9000 lít) và c? c?u b?m, phun n??c