XE XI TÉC CHỞ XĂNG 18.5 KHỐI HINO

 • Giá : Liên Hệ
 • (Giá tham khảo đã bao gồm thuế VAT)

  – Loại phương tiện: Ôtô sát xi tải
  – Nhãn hiệu, số loại của phương tiện: HINO FM8JNSA 6×4
  – Công thức bánh xe: 6×4
  – Động cơ: HINO J08E-UF
  – Dung tích xi lanh (cm3): 7684
  – Công suất lớn nhất ( kW)/ tốc độ quay ( vòng/phút: 184/2500

  XE XI TÉC CH? X?NG 18.5 KH?I HINO

  TT
  1Thông tin chungÔtô thi?t k?
  1.1Lo?i ph??ng ti?n:Ô tô xi te?c (ch? x?ng)
  1.2Nhãn hi?u, s? lo?i c?a ph??ng ti?n   HINO FM8JNSA6x4/

          CONECO-X18        

  1.3Công th?c bánh xe:6×4
  2Thông s? v? kích th??c
  2.1Kích th??c bao: Dài x r?ng x cao (mm)8460x2500x3500
  2.2Chi?u dài ??u xe (mm)1255
  2.3Chi?u dài ?uôi xe (mm)17951775
  3Thông s? v? kh?i l??ng (kg)
  3.1Kh?i l??ng b?n thân (kg)656010160
  3.2Kh?i l??ng hàng chuyên ch? cho phép tham gia giao thông không ph?i xin phép (kg)13320
  3.3Kh? n?ng ch?u t?i l?n nh?t trên t?ng tr?c c?a xe c? s?:  Tr?c1 / Tr?c2 / Tr?c3 (kg)6500 / 10000 / 10000
  4Thông s? v? tính n?ng chuy?n ??ng
  4.1T?c ?? c?c ??i c?a xe (km/h)77,7
  4.2?? d?c l?n nh?t xe v??t ???c (%)39,5
  4.3Th?i gian t?ng t?c c?a xe t? lúc kh?i hành ??n khi ?i h?t quãng ???ng 200m28,3
  4.4Góc ?n ??nh t?nh ngang c?a xe khi không t?i (??)38,93
  4.5Bán kính quay vòng theo v?t bánh xe tr??c phía ngoài (m)9,1
  5??ng c?
  5.1Tên nhà s?n xu?t và ki?u lo?i ??ng c?HINO J08E-UF
  5.2Lo?i nhiên li?u, s? k?, s? xi lanh, cách b? trí xi lanh, ph??ng th?c làm mát.Diesel 4 k?, 6 xi lanh th?ng hàng, t?ng áp, phun nhiên li?u tr?c ti?p, làm mát b?ng n??c.
  5.3Dung tích xi lanh (cm3)7684
  5.4T? s? nén18
  5.5???ng kính xi lanh x hành trình112×130
  5.6Công su?t l?n nh?t ( kW)/ t?c ?? quay ( vòng/phút)184/2500
  5.7Mô men xo?n l?n nh?t (N.m)/ t?c ?? quay (vòng/phút)739/1800
  5.8Ph??ng th?c cung c?p nhiên li?u :B?m cao áp
  5.9V? trí b? trí ??ng c? trên khung xeB? trí phía tr??c
  6Li h?p :M?t ??a ma sát khô, d?n ??ng thu? l?c, tr? l?c khí nén
   

   

  7

  H?p s? chính, h?p s? ph?: C? khí: 9 s? ti?n và m?t s? lùi (4×2 + 1), d?n ??ng c? khí tr? l?c khí nén, có b? ph?n trích công su?t, t? s? truy?n ? các tay s?:
  8Tr?c các ??ng (tr?c truy?n ??ng):Ba ?o?n có ? ?? trung gian
  9C?u xe:
  – Tr?c 1

  + T?i tr?ng cho phép

   

  6500 kg

  – Tr?c 2 + 3

  + T?i tr?ng cho phép

  + S? l??ng c?u

  + T? s? truy?n

   

  20000 (10000×2) kg

  02 c?u

  5,857

  11Mô t? h? th?ng treo tr??c/sau:

  –    H? th?ng treo tr??c: Ph? thu?c, nhíp lá n?a e líp, gi?m ch?n ?ng thu?.

  –     H? th?ng treo sau: Ph? thu?c, nhíp lá n?a e líp.

   

  12

  Mô t? h? th?ng phanh tr??c /sau :

  Phanh công ta?c (phanh chân):  D?n ??ng th?y l?c, ?i?u khi?n khí nén, c? c?u phanh ki?u má phanh tang tr?ng ??t ? t?t c? các bánh xe.

  Phanh d?ng xe (phanh tay):  D?n ??ng c? khí, tác ??ng lên h? truy?n l?c,

  13Mô t? h? th?ng lái:

  –  C?u lái ki?u tr?c vít – ê cu bi, d?n ??ng c? khí có tr? l?c thu? l?c.

  – T? s? truy?n c?a c? c?u lái: 20,2

  14Mô t? khung xe: Khung xe ki?u hình thang, ti?t di?n m?t c?t ngang c?a d?m  Dài x R?ng x d?y: 300x90x8
  15H? th?ng ?i?n
  15.1?c quy : 12Vx02-65 AH
  15.2Máy phát ?i?n : 24V – 50A
  15.3??ng c? kh?i ??ng : 24V
  15.4H? th?ng chi?u sa?ng, ti?n hi?u:

            – ?èn phía tr??c: Gi? nguyên theo xe c? s?.

            – ?èn sau:  ?èn soi bi?n s? 01 chi?c, màu tr?ng; ?èn lùi 01 chi?c, màu tr?ng; ?èn phanh sau 02 chi?c, màu ??; T?m ph?n quang 02 chi?c, màu ??; ?èn xi nhan s? l??ng 02, màu vàng; ?èn kích th??c s? l??ng 02  màu ??.

  16
  * Xi te?c:

  – Nhãn hi?u, s? lo?i:

  – Dung tích ch?a: 18500 lít;

  * B?m nhiên li?u:

  – Nhãn hi?u: 80YHCB-60

  – Công su?t: 11 Kw

  – S? vòng quay l?n nh?t: 960 vòng/ phút

  – L?u l??ng b?m l?n nh?t: 60 m3/ h

  * Ph??ng pháp n?p, x? x?ng:

  – N?p: X?ng ???c n?p vào xi téc thông qua b?m l?p tr?c ti?p trên xe.

  – X?: X?ng ???c x? ra ngoài qua b?m l?p tr?c ti?p trên xe, thông qua các c?a.

  * Các trang thi?t b? phòng ch?ng cháy n?:

  – Xích ti?p ??t: 01 xích

  – Bình ch?a cháy: 01– bình 4kg, lo?i bình dùng khí C02 nén v?i áp su?t cao

  – Các bi?u tr?ng báo hi?u nguy hi?m:

  + Bi?u tr?ng Ng?n l?a (s?n hai bên s??n và phía sau xitéc)

  + Dòng ch? “C?M L?A” (s?n hai bên s??n và phía sau xitéc)