XE ÉP RÁC ISUZU 6 KHỐI

 • Giá : Liên Hệ
 • (Giá tham khảo đã bao gồm thuế VAT)
  • Kích thước bao: dài x rộng x cao 7010 x 2055 x 2590
  • Khoảng cách trục 3815 Vết bánh xe trước 1504
  • Vết bánh xe sau 1425
  • Chiều dài đầu xe 1015 Chiều dài đầu xe 1280
  • Kích thước (lớn nhất/nhỏ nhất) của lòng thùng xe hoặc bao ngoài xi téc 2690/2670 x 1730/1110 x 1410

  THÔNG S? K? THU?T XE ÉP RÁC ISUZU 6 KH?I

  Công th?c bánh xe4 x 2
  Kh?i l??ng b?n thân5000kg
  Kh?i l??ng hàng chuyên ch? cho phép TGGT2050kg
            Kh?i l??ng toàn b? cho phép TGGT7245kg
  S? ng??i ng?i, k? c? ng??i lái3 ng??i
  Kích th??c (mm)
  Kích th??c bao: dài x r?ng x cao7010 x 2055 x 2590
  Kho?ng cách tr?c3815
  V?t bánh xe tr??c1504
  V?t bánh xe sau1425
  Chi?u dài ??u xe1015
  Chi?u dài ??u xe1280
  Kích th??c (l?n nh?t/nh? nh?t) c?a lòng thùng xe ho?c bao ngoài xi téc2690/2670 x 1730/1110 x 1410
  ??ng c?
  Ký hi?u, lo?i ??ng c?4KH1-TCG40, 4 k?, 4 xy lanh th?ng hàng, làm mát b?ng ch?t l?ng, T?ng áp
  Th? tích làm vi?c2999 (cm3)
  Công su?t l?n nh?t/ t?c ?? quay88/2900 (kW/r/min)
  Mô men l?n nh?t/ t?c ?? quay290/1500 (N.m/r/min)
  Lo?i nhiên li?uLo?i nhiên li?u
  H? th?ng truy?n l?c và chuy?n ??ng
  Lo?i/d?n ??ng ly h?p??a ma sát/Th?y l?c
  Ký hi?u/lo?i/s? c?p ti?n-lùi/?i?u khi?n h?p s?C? khí/5ti?n-1lùi/C? khí
  S? l??ng/c?/kh? n?ng ch?u t?i c?a m?t l?p tr?c 12 / 7.00R16 / 1320
  S? l??ng/c?/kh? n?ng ch?u t?i c?a m?t l?p tr?c 24 / 7.00R16 / 1180
  H? th?ng treo
  Lo?i treo/lo?i gi?m ch?n/s? lá nhíp + b?u khí tr?c 1Ph? thu?c /Nhíp lá /Th?y l?c  /8
  Lo?i treo/lo?i gi?m ch?n/s? lá nhíp + b?u khí tr?c 2Ph? thu?c  /Nhíp lá /Th?y l?c  /6 +5
  H? th?ng lái
  Ký hi?u Lo?i c? c?u láiUJKC
  H? th?ng phanh
  H? th?ng phanh chínhThu? l?c 2 dòng tr? l?c chân không
  Lo?i c? c?u phanh chính tr?c 1Tang tr?ng
  Lo?i c? c?u phanh chính tr?c 2Tang tr?ng
  Lo?i phanh ??/v? trí tác ??ngTác ??ng tr?c th? c?p h?p s?
  Thi?t b? chuyên dùngH? th?ng th?y l?c d?n ??ng c? c?u cu?n, ép, x? rác và nâng h? xe gom rác