XE CỨU HỘ GIAO THÔNG GẮN CẨU

 • Giá : Liên Hệ
 • (Giá tham khảo đã bao gồm thuế VAT)

  XE C?U H? GIAO THÔNG G?N C?U

  THÔNG S? K? THU?T
  Lo?i ph??ng ti?nÔ tô kéo xe
  Nhãn hi?u, s? lo?iNKR77LLPACJAY/KX
  KÍCH TH??C (mm)
  Kích th??c :  Dài x R?ng x Cao6000x1880x2780
  Chi?u dài ??u xe1015
  Chi?u dài ?uôi xe1625
  Chi?u r?ng cabin1880
  Chi?u r?ng thùng hàng1870
  THÔNG S? V? KH?I L??NG (kg)
  Kh?i l??ng b?n thân4120
  Kh?i l??ng hàng chuyên ch?  cho phép tham gia giao thông1300
  S? ng??i cho phép ch? k? c? ng??i lái2 (130kg)
  Kh?i l??ng toàn b? cho phép tham gia giao thông5550
  Kh?i l??ng kéo theo cho phép4100
  TÍNH N?NG CHUY?N ??NG
  T?c ?? c?c ??i c?a xe76,7Km/h
  ?? d?c l?n nh?t c?a xe v??t ???c23,7%
  ??NG C?
  Tên nhà s?n xu?t, ki?u ??ng c?4KH1-TC
  Lo?i nhiên li?u, s? k?, s? xi lanh. Cách b? trí xi lanh, ph??ng th?c làm mát.Diesel, 4 k?, t?ng áp,4 xi lanh, b? trí th?ng hàng, làm mát b?ng ch?t l?ng.
  Dung tích xi lanh cm32999
  PH?N CHUYÊN DÙNG
  Xi lanh nâng h? c?n nâng???ng kính 110, hành trình 365 mm
  Xi lanh v??n c?n 1???ng kính piston 50, hành trình 320 mm
  Xi lanh v??n c?n 2???ng kính piston phi 60, hành trình 595 mm
  Xy lanh tr??t h? c?n???ng kính piston phi 60, hành trình 600mm
  CÀNG NÂNG
  Càng nâng ???c b? trí ??ng sau xe, càng nâng s? d?ng ?? nâng bánh xe và kéo xe trên ???ng thông qua h? c?n có c? c?u ??, ch?ng bánh xe có th? nâng lên ho?c h? xu?ng , v??ng và thu c?n nh? các xy lanh th?y l?c. Bánh xe kéo ???c c? ??nh trên c? c?u kéo nh? c? c?u dây cáp g?m và c? c?u c?ng cáp.
  H? PHANH KÉO
  H? phanh kéo ???c b? trí phía sau xe , phía trên càng nâng, s? d?ng ?? kéo xe h?ng thông qua các thanh ngang khi không th? dùng Càng nâng ?? kéo.
  C?N C?U
  • Nhãn hi?u s? lo?i: UNIC URV233 do Nh?t B?n s?n xu?t
  • S?c nâng l?n nh?t ? t?m v?i 1,7m :
  • S?c nâng ? t?m xa nh?t : 530kg/6,23m
  • T?m v?i l?n nh?t: 6,23m
  • Chi?u cao làm vi?c l?n nh?t: 7,4m
  • B?m th?y l?c, ty ô c?u, chân tr?ng tr??c, táp gia c??ng sát xi kèm thaeo c?n c?u

  Thi?t B? An Toàn: Van gi?m áp cho m?ch th?y l?c, van ch?ng lún, van ki?m tra ho?t ??ng c?a xilanh, b?ng ghi ch? s? nâng c?n v?i ch? s? t?i tr?ng, ch?t an toàn móc, phanh c? khí t? ??ng cho t?i.