XE CHỞ XĂNG DẦU 17,5 KHỐI THACO AUMAN

 • Giá : Liên Hệ
 • (Giá tham khảo đã bao gồm thuế VAT)

  – Ký hiệu thiết kế : CONECO- AUMAN C2400A/X16 – Nhãn hiệu giao dịch : THACO AUMAN C2400A/P230-MB1/CONECO-X17 – Cơ sở SXLR : Nhà máy lắp ráp, sản xuất ô tô Coneco – Địa chỉ :Lô B3- KCN Nguyễn Đức Cảnh- Đường Bùi Viện – Phường Trần Hưng Đạo- TP. Thái Bình.

  XE CH? X?NG D?U 17,5 KH?I THACO AUMAN

  TT
  1Thông tin chungÔtô thi?t k?
  1.1Lo?i ph??ng ti?n:Ô tô xi téc

  (ch? x?ng)

  1.2Nhãn hi?u, s? lo?i c?a ph??ng ti?nTHACO AUMAN C2400A/P230-MB1/

   

  1.3Công th?c bánh xe:6×2
  2Thông s? v? kích th??c (mm)
  2.2Kho?ng cách tr?c (mm)6000 + 1310
  2.3Vê?t bánh xe tr??c/sau (mm)1940 /1847
  2.4Vê?t bánh xe sau phía ngoài (mm)2190
  2.5Chi?u dài ??u xe (mm)1350
  2.6Chi?u dài ?uôi xe (mm)33002480
  3Thông s? v? kh?i l??ng (kg)
  3.1Kh?i l??ng b?n thân10345
  – Phân b? lên c?m c?u tr??c (tru?c 1)3565
  – Phân b? lên c?m c?u sau

  (tru?c 2 + tr?c 3)

  6780

  (3390 + 3390)

  – Phân b? lên c?m c?u tr??c6350
  – Phân b? lên c?m c?u sau

  (tru?c 2 + tr?c 3)

  16770

  (8385 + 8385)

  4Thông s? v? tính n?ng chuy?n ??ng
  4.1T?c ?? c?c ??i c?a xe (km/h)79
  4.2?? d?c l?n nh?t xe v??t ???c (%)26,31
  4.3Th?i gian t?ng t?c c?a xe t? lúc kh?i hành ??n khi ?i h?t quãng ???ng 200m24,2
  5??ng c?
  5.1Tên nhà s?n xu?t và ki?u lo?i ??ng c?PHASER 230TI
  5.2Lo?i n??c, s? k?, s? xi lanh, cách b? trí xi lanh, ph??ng th?c làm mát.Diezel, 4 k?, 6 xi lanh th?ng hàng, làm mát b?ng n­??c, t?ng áp
  5.3Dung tích xi lanh (cm3)5990
  5.4T? s? nén17,5:1
  5.5???ng kính xi lanh x hành trình100 x 127
  5.6Công su?t l?n nh?t ( kW)/ t?c ?? quay ( vòng/phút)170 / 2500
  5.7Mô men xo?n l?n nh?t (N.m)/ t?c ?? quay (vòng/phút)760 / 1400-1600
  5.8Ph??ng th?c cung c?p n??c :B?m cao áp
  5.9V? trí b? trí ??ng c? trên khung xeB? trí phía tr??c
  6Li h?p :01 ??a, ma sát khô,lò xo màng , d?n ??ng thu? l?c, tr? l?c khí nén.
  7H?p s?:

  –      Nhãn hi?u, s? lo?i, ki?u lo?i, ki?u d?n ??ng.

  –      T? s? truy?n ? t?ng tay s?

   

  C? khí: 6 s? ti?n và m?t s? lùi, có b? ph?n trích công su?t, t? s? truy?n ? các tay s?:  i1= 8,04   i= 4,52 i= 2,64  i= 1,66; i= 1,000 i6  = 0,83    il  = 8,05

  8Tr?c các ??ng (tr?c truy?n ??ng):Ba ?o?n có ? ?? trung gian
   

  12

  Mô t? h? th?ng phanh tr??c /sau :

  Phanh công ta?c (phanh chân):

   Phanh chính v?i d?n ??ng khí nén hai dòng, c? c?u phanh ki?u má phanh tang tr?ng ??t ? t?t c? các bánh xe.

  Phanh d?ng xe (phanh tay):

     H? th?ng phanh tay: phanh l?c kê, tác ??ng lên các bánh xe tr?c 2 va? tru?c 3 d?n ??ng phanh khí nén.

  13Mô t? h? th?ng lái:

  –  C?u lái ki?u tr?c vít – ê cu bi, d?n ??ng c? khí có tr? l?c thu? l?c.

  – T? s? truy?n c?a c? c?u lái: 22,3

  15H? th?ng ?i?n
  15.1?c quy : 12Vx02-120AH
  15.2Máy phát ?i?n : 28V – 55A
  15.3??ng c? kh?i ??ng : 24V – 6,0kW
  15.4H? th?ng chi?u sa?ng, ti?n hi?u:

          – ?èn phía tr??c:Gi? nguyên xe c? s?

          – ?èn sau:  ?èn soi bi?n s? 01 chi?c, màu tr?ng; ?èn lùi 02 chi?c, màu tr?ng; ?èn phanh sau 02 chi?c, màu ??; T?m ph?n quang 02 chi?c, màu ??; ?èn xi nhan s? l??ng 02, màu vàng; ?èn kích th??c s? l??ng 04  màu ??; ?èn s??ng mù s? l??ng 02  màu ??.

  16Mô t? Can bin:

  – Ki?u ca bin                            : Ki?u l?t phía tr??c

  – S? l??ng ng??i trong ca bin  : 03 ng??i

  – C?a ca bin                              : 02 c?a

  17* Xi te?c:

  – Nhãn hi?u, s? lo?i:

  – Dung tích ch?a: 17500 lít;  Chi?u dày thân xitéc / ??u xitéc: 4 mm/ 5 mm.

  * B?m nhiên li?u:

  – Nhãn hi?u: 80YHCB-60

  – Công su?t: 11 Kw

  – S? vòng quay l?n nh?t: 970 vòng/ phút

  – L?u l??ng b?m l?n nh?t: 60 m3/ h

  * Ph??ng pháp n?p, x? x?ng:

  – N?p: X?ng ???c n?p vào xi téc thông qua b?m l?p tr?c ti?p trên xe.

  – X?: X?ng ???c x? ra ngoài qua b?m l?p tr?c ti?p trên xe, thông qua các c?a.

  * Các trang thi?t b? phòng ch?ng cháy n?:

  – Xích ti?p ??t: 01 xích

  – Bình ch?a cháy: 01– bình 4kg, lo?i bình dùng khí C02 nén v?i áp su?t cao

  – Các bi?u tr?ng báo hi?u nguy hi?m:

  + Bi?u tr?ng Ng?n l?a (s?n hai bên s??n và phía sau xitéc)

  + Dòng ch? “C?M L?A” (s?n hai bên s??n và phía sau xitéc)