XE CHỞ XĂNG 22 KHỐI HYUNDAI

 • Giá : Liên Hệ
 • (Giá tham khảo đã bao gồm thuế VAT)

  – Loại phương tiện: Ôtô sát xi có buồng lái Ô tô xi téc (chở xăng)
  – Nhãn hiệu, số loại của phương tiện HYUNDAI HD320/ CONECO-X21
  – Công thức bánh xe: 8×4

  XE CH? X?NG 22 KH?I HYUNDAI HD320

  TT
  1Thông tin chungÔtô c? s?Ôtô thi?t k?
  1.1Lo?i ph??ng ti?n:Ôtô sát xi có bu?ng láiÔ tô xi téc

  (ch? x?ng)

  1.2Nhãn hi?u, s? lo?i c?a ph??ng ti?nHYUNDAI HD320HYUNDAI HD320/

   

  1.3Công th?c bánh xe:8×4
  2Thông s? v? kích th??c (mm)
  2.1Kích th??c bao: Dài x r?ng x cao (mm)12245x2495x314012200x2500x3190
  2.2Kho?ng cách tr?c (mm)1700 + 4850+ 1300
  2.3Vê?t bánh xe tr??c/sau (mm)2040/1850
  2.4Vê?t bánh xe sau phía ngoài (mm)2190
  2.5Chi?u dài ??u xe (mm)1925
  2.6Chi?u dài ?uôi xe (mm)24702425
  2.7Kho?ng sáng g?m xe (mm)275
  2.8Góc thoát tr??c/sau (??)150/120
  2.9Chi?u r?ng cabin2495
  2.10Chi?u r?ng thùng hàng2330
  3Thông s? v? kh?i l??ng (kg)
  3.1Kh?i l??ng b?n thân1022013900
  – Phân b? lên c?m c?u tr??c (tru?c 1+2)6225

  (3115 + 3110)

  7280

  (3640+3640)

  – Phân b? lên c?m c?u sau (tru?c 3 + 4)3995

  (1995 + 2000)

  6620

  (3310+3310)

  3.2Kh?i l??ng hàng chuyên ch? cho phép tham gia giao thông không ph?i xin phép15540
  3.3Kh?i l??ng hàng chuyên ch? theo thi?t kê?15540
  3.4S? ng??i cho phép ch? k? c? ng??i lái (ng??i):03 (130 kg)
  3.5Kh?i l??ng toàn b? cho phép tham gia giao thông không ph?i xin phép29570
  – Phân b? lên c?m c?u tr??c (tru?c 1+2)11790

  (5895+5895)

  – Phân b? lên c?m c?u sau (tru?c 3 + 4)17780

  (8890+8890

  3.6Kh?i l??ng toàn b? theo thi?t k?3760029570
  3.7Kh? n?ng ch?u t?i l?n nh?t trên t?ng tr?c c?a xe c? s?: Tr?c1/Tr?c 2/Tr?c 3/Tr?c 46500/6500/12600 (12300*)/12600 (12300*)
  Ghi chú: (*) – Là giá tr? cho phép c?a l?p tr?c 3,4
  4Thông s? v? tính n?ng chuy?n ??ng
  4.1T?c ?? c?c ??i c?a xe (km/h)86,6
  4.2?? d?c l?n nh?t xe v??t ???c (%)41,5
  4.3Th?i gian t?ng t?c c?a xe t? lúc kh?i hành ??n khi ?i h?t quãng ???ng 200m24,0
  4.4Góc ?n ??nh t?nh ngang c?a xe khi không t?i (??)40,30
  4.5Bán kính quay vòng theo v?t bánh xe tr??c phía ngoài (m)11,7
  5??ng c?
  5.1Tên nhà s?n xu?t và ki?u lo?i ??ng c?D6AC
  5.2Lo?i n??c, s? k?, s? xi lanh, cách b? trí xi lanh, ph??ng th?c làm mát.Diesel, 4k?, t?ng áp 6 xi lanh, b? trí th?ng hàng, làm mát b?ng n??c.
  5.3Dung tích xi lanh (cm3)11149
  5.4T? s? nén17:1
  5.5???ng kính xi lanh x hành trình130×140
  5.6Công su?t l?n nh?t ( kW)/ t?c ?? quay ( vòng/phút)250/2000
  5.7Mô men xo?n l?n nh?t (N.m)/ t?c ?? quay (vòng/phút)1452/1200
  5.8Ph??ng th?c cung c?p n??c :B?m cao áp
  5.9V? trí b? trí ??ng c? trên khung xeB? trí phía tr??c
  6Li h?p :Hai ??a ma sát khô, d?n ??ng thu? l?c tr? l?c khí nén
  7H?p s? chính, h?p s? ph?:  C? khí: 5 s? ti?n và m?t s? lùi, có b? chia ? hai t?ng nhanh và ch?m, t? s? truy?n ? các tay s?:

  H?p chiai1I2I3I4I5Ilùi
  T?ng  ch?m (i=1,00)9,1534,7832,7651,6661,0008,105
  T?ng nhanh (i=0,78)7,1453,7332,1581,3010,7806,327

   

  8Tr?c các ??ng (tr?c truy?n ??ng):Ba ?o?n có ? ?? trung gian
   

   

   

  9

  C?u xe:

  – Tr?c 3 và 4 (c?u ch? ??ng)

  + T?i tr?ng cho phép

  + S? l??ng c?u

  + T? s? truy?n

  – Tr?c 1 và 2 (c?u d?n h??ng)

  + T?i tr?ng cho phép

  + S? l??ng c?u

   

  ki?u ?ng

  12600 +12600 kg

  02 c?u

  6,166

  ki?u ch? I

  6500+6500 kg

  02 c?u

   

  10L?p xe:

  + Tr?c 1 và 2: C? l?p/S? l??ng/ t?i tr?ng

  + Tr?c 3 và 4: C? l?p/S? l??ng/ t?i tr?ng

   

  12R22.5 / 02 / 3550 (kg)

  12R22.5 / 04 / 3075 (kg)

  11Mô t? h? th?ng treo tr??c/sau:

  –           H? th?ng treo tr??c (tr?c 1 + tr?c 2): Ph? thu?c, nhíp lá n?a e líp.

  –           H? th?ng treo sau (tr?c 3 + tr?c 4): Ph? thu?c, Cân b?ng, nhíp lá n?a e líp.

   –       Gi?m ch?n:Gi?m ch??ng thu? l?c tác ??ng lên tr?c 1 và 2

   

  12

  Mô t? h? th?ng phanh tr??c /sau :

  – Phanh công tác (phanh chân):  Phanh chính v?i d?n ??ng khí nén hai dòng, c? c?u phanh ki?u má phanh tang tr?ng ??t ? t?t c? các bánh xe.

  – Phanh d?ng xe (phanh tay): Phanh l?c kê, d?n ??ng khí nén + lò xo tích n?ng t?i các b?u phanh tr?c 2, 3 và 4.

  13Mô t? h? th?ng lái:

  –  C?u lái ki?u tr?c vít – ê cu bi, d?n ??ng c? khí có tr? l?c thu? l?c.

  – T? s? truy?n c?a c? c?u lái: 20,2

  14Mô t? khung xe: Khung xe ki?u hình thang, ti?t di?n m?t c?t ngang c?a d?m  Dài x R?ng x d?y: 302x90x8
  15H? th?ng ?i?n
  15.1?c quy : 12Vx02-150 AH
  15.2Máy phát ?i?n : 24V – 60A
  15.3??ng c? kh?i ??ng : 24V – 5,5kW
  15.4H? th?ng chi?u sa?ng, ti?n hi?u:

          – ?èn phía tr??c:Gi? nguyên xe c? s?

          – ?èn sau:  ?èn soi bi?n s? 01 chi?c, màu tr?ng; ?èn lùi 02 chi?c, màu tr?ng; ?èn phanh sau 02 chi?c, màu ??; T?m ph?n quang 02 chi?c, màu ??; ?èn xi nhan s? l??ng 02, màu vàng; ?èn kích th??c s? l??ng 02  màu ??.

  16Mô t? Can bin:

  – Ki?u ca bin                            : Ki?u l?t phía tr??c

  – S? l??ng ng??i trong ca bin  : 02 ng??i

  – C?a ca bin                              : 02 c?a

  17* Xi te?c:

  – Nhãn hi?u, s? lo?i:

  – Dung tích ch?a: 22000 lít

  * B?m nhiên li?u:

  – Nhãn hi?u: 80YHCB-60

  – Công su?t: 11 Kw

  – S? vòng quay l?n nh?t: 960 vòng/ phút

  – L?u l??ng b?m l?n nh?t: 60 m3/ h

  * Ph??ng pháp n?p, x? x?ng:

  – N?p: X?ng ???c n?p vào xi téc thông qua b?m l?p tr?c ti?p trên xe.

  – X?: X?ng ???c x? ra ngoài qua b?m l?p tr?c ti?p trên xe, thông qua các c?a.

  * Các trang thi?t b? phòng ch?ng cháy n?:

  – Xích ti?p ??t: 01 xích

  – Bình ch?a cháy: 01– bình 4kg, lo?i bình dùng khí C02 nén v?i áp su?t cao

  – Các bi?u tr?ng báo hi?u nguy hi?m:

  + Bi?u tr?ng Ng?n l?a (s?n hai bên s??n và phía sau xitéc)

  + Dòng ch? “C?M L?A” (s?n hai bên s??n và phía sau xitéc)