XE CHỞ XĂNG 18.4 KHỐI ISUZU FVM34T

 • Giá : Liên Hệ
 • (Giá tham khảo đã bao gồm thuế VAT)

  – Loại phương tiện: Ôtô sát xi tải Ô tô xi téc (chở xăng)
  – Nhãn hiệu, số loại của phương tiện ISUZU FVM34T ISUZU FVM34T/ CONECO-X
  – Công thức bánh xe: 6×2

  XE CH? X?NG 18.4 KH?I ISUZU FVM34T

  THÔNG S? K? THU?T
  Lo?i ph??ng ti?nÔ tô xi te?c (ch? x?ng)
  Nhãn hi?u, s? lo?i c?a ph??ng ti?nISUZU FVM34T/X
  Công th?c bánh xe:6×2
  Thông s? v? kích th??c
  Kích th??c bao: Dài x r?ng x cao (mm)9930x2500x3280
  Chi?u dài ??u xe (mm)1440
  Chi?u dài ?uôi xe (mm)2140
  Kho?ng sáng g?m xe (mm)265
  Chi?u r?ng thùng hàng (mm)2300
  Thông s? v? kh?i l??ng (kg)
  Kh?i l??ng b?n thân (kg)10185
  Kh?i l??ng hàng chuyên ch? cho phép tham gia giao thông không ph?i xin phép (kg)13620
  Kh?i l??ng toàn b? cho phép tham gia giao thông không ph?i xin phép (kg)24000
  ??ng c?
  Tên nhà s?n xu?t và ki?u lo?i ??ng c?ISUZU 6HK1-TCS
  Lo?i nhiên li?u, s? k?, s? xi lanh, cách b? trí xi lanh, ph??ng th?c làm mát.Diesel 4 k?, 6 xi lanh th?ng hàng, t?ng áp, phun nhiên li?u tr?c ti?p, làm mát b?ng n??c, làm mát khí n?p.
  Dung tích xi lanh (cm3)7790
  Xi te?c
  Kích th??c bao ngoài thân xitéc (dàixr?ngxcao)6800x2300x1510 mm
  Dung tích ch?a18400 lít
  Chi?u dày thân xitéc / ??u xitéc4 mm/ 5 mm
  Ph??ng pháp n?p, x? x?ng
  N?pX?ng ???c n?p vào xi téc thông qua b?m l?p tr?c ti?p trên xe
  X?X?ng ???c x? ra ngoài qua b?m l?p tr?c ti?p trên xe, thông qua các c?a