XE BỒN CHỞ XĂNG 18.5 KHỐI HINO FM

 • Giá : Liên Hệ
 • (Giá tham khảo đã bao gồm thuế VAT)
  •  Khoảng cách trục(mm) 4130 +1300
  • – Vết bánh xe trước/sau (mm) 1925 / 1855
  • – Vết bánh xe sau phía ngoài (mm) 2185
  • – Chiều dài đầu xe (mm) 1255
  • – Chiều dài đuôi xe (mm)
  • – Khoảng sáng gầm xe (mm) 265

  THÔNG S? K? THU?T XE B?N CH? X?NG 18.5 KH?I HINO

  THÔNG S? CHUNG
  Lo?i ph??ng ti?n:Ô tô xi te?c (ch? x?ng)
  Nhãn hi?u, s? lo?i c?a ph??ng ti?nHINO FM8JNSA 6×4/CX18
  Công th?c bánh xe:6×4
  KÍCH TH??C
  Kho?ng cách tr?c(mm)4130 +1300
  Vê?t bánh xe tr??c/sau (mm)1925 / 1855
  Vê?t bánh xe sau phía ngoài (mm)2185
  Chi?u dài ??u xe (mm)1255
  Chi?u dài ?uôi xe (mm)
  Kho?ng sáng g?m xe (mm)265
  KH?I L??NG
  Kh?i l??ng b?n thân (kg)10060
  – Phân b? lên c?m c?u tr??c (tru?c 1)3380
  – Phân b? lên c?m c?u sau (tru?c 2 + 3)6680

  (3340+3340)

  Kh?i l??ng hàng chuyên ch? cho phép tham gia giao thông không ph?i xin phép (kg)13320
  Kh?i l??ng hàng chuyên ch? theo thi?t (kg)13320
  S? ng??i cho phép ch? k? c? ng??i lái (ng??i):03 (195 kg)
  Kh?i l??ng toàn b? cho phép tham gia giao thông không ph?i xin phép (kg)23575
  – Phân b? lên c?m c?u tr??c5735
  – Phân b? lên c?m c?u sau17840

  (8920+8920)

  ??NG C?
  T?c ?? c?c ??i c?a xe (km/h)77,7
  ?? d?c l?n nh?t xe v??t ???c (%)39,7
  Tên nhà s?n xu?t và ki?u lo?i ??ng c?HINO J08E-UF
  Lo?i nhiên li?u, s? k?, s? xi lanh, cách b? trí xi lanh, ph??ng th?c làm mát.Diesel 4 k?, 6 xi lanh th?ng hàng, t?ng áp, phun nhiên li?u tr?c ti?p, làm mát b?ng n??c.
  Dung tích xi lanh (cm3)7684
  T? s? nén18
  ???ng kính xi lanh x hành trình112×130
  Công su?t l?n nh?t ( kW)/ t?c ?? quay ( vòng/phút)184/2500
  Mô men xo?n l?n nh?t (N.m)/ t?c ?? quay (vòng/phút)739/1500

   

  Mô t? h? th?ng treo tr??c/sau

  –    H? th?ng treo tr??c: Ph? thu?c, nhíp lá n?a e líp, gi?m ch?n ?ng thu?.

  –     H? th?ng treo sau: Cân b?ng, nhíp lá n?a e líp.

  Mô t? h? th?ng phanh tr??c /sau :

  Phanh công ta?c (phanh chân):  D?n ??ng th?y l?c, ?i?u khi?n khí nén, c? c?u phanh ki?u má phanh tang tr?ng ??t ? t?t c? các bánh xe.

  Phanh d?ng xe (phanh tay):  Tác ??ng lên h? truy?n l?c, d?n ??ng c? khí

  Mô t? h? th?ng lái:

  –  C?u lái ki?u tr?c vít – ê cu bi, d?n ??ng c? khí có tr? l?c thu? l?c.

  – T? s? truy?n c?a c? c?u lái: 20,2

  Mô t? khung xe: Khung xe ki?u hình thang, ti?t di?n m?t c?t ngang c?a d?m  Dài x R?ng x d?y: 300x90x8
  H? th?ng ?i?n
  ?c quy : 12Vx02-65 AH

  Máy phát ?i?n : 24V – 50A

  ??ng c? kh?i ??ng : 24V

  H? th?ng chi?u sa?ng, ti?n hi?u:

            – ?èn phía tr??c: Gi? nguyên theo xe c? s?.

            – ?èn sau:  ?èn soi bi?n s? 01 chi?c, màu tr?ng; ?èn lùi 01 chi?c, màu tr?ng; ?èn phanh sau 02 chi?c, màu ??; T?m ph?n quang 02 chi?c, màu ??; ?èn xi nhan s? l??ng 02, màu vàng; ?èn kích th??c s? l??ng 02  màu ??.

   

  * Xi te?c:

  – Nhãn hi?u, s? lo?i:

  – Dung tích ch?a: 18500 lít;

  * Van hô h?p

  – Nhãn hi?u, s? lo?i: Peco

  * B?m nhiên li?u:

  – Nhãn hi?u: 80YHCB-60

  – Công su?t: 11 Kw

  – S? vòng quay l?n nh?t: 970 vòng/ phút

  – L?u l??ng b?m l?n nh?t: 60 m3/ h

   

  * Ph??ng pháp n?p, x? x?ng:

  – N?p: X?ng ???c n?p vào xi téc thông qua b?m l?p tr?c ti?p trên xe.

  – X?: X?ng ???c x? ra ngoài qua b?m l?p tr?c ti?p trên xe, thông qua các c?a.

   

  * Các trang thi?t b? phòng ch?ng cháy n?:

  – Xích ti?p ??t: 01 xích

  – Bình ch?a cháy: 01– bình 4kg, lo?i bình dùng khí C02 nén v?i áp su?t cao

  – Các bi?u tr?ng báo hi?u nguy hi?m:

  + Bi?u tr?ng Ng?n l?a (s?n hai bên s??n và phía sau xitéc)

  + Dòng ch? “C?M L?A” (s?n hai bên s??n và phía sau xitéc)