Ô TÔ CHỞ NƯỚC 6 KHỐI HYUNDAI

 • Giá : Liên Hệ
 • (Giá tham khảo đã bao gồm thuế VAT)
  • – Chiều dài cơ sở 3735 mm
  • – Vệt bánh xe trước/ sau 1650/1495 (mm)
  • – Chiều dài đầu/ đuôi xe 1115 /1990 (mm)
  • – Khoảng sáng gầm xe 200 mm
  • – Kích thước bao ngoài thân xi téc 3860 x 1610 x 1010 (mm)

  Ô TÔ CH? N??C 6 KH?I HYUNDAI

  THÔNG S? K? THU?T CHUNG
  Lo?i ph??ng ti?nÔ tô xi téc (phun n??c)
  Nhãn hi?u – S? lo?iDOTHANH MIGHTY HD99/CONECO-PN
  Công th?c bánh xe4 x2
  KÍCH TH??C
  Chi?u dài c? s?3735 mm
  V?t bánh xe tr??c/ sau1650/1495 (mm)
  Chi?u dài ??u/ ?uôi xe1115 /1990 (mm)
  Kho?ng sáng g?m xe200 mm
  Kích th??c bao ngoài thân xi téc3860 x 1610 x 1010 (mm)
  KH?I L??NG
  Kh?i l??ng b?n thân4195 kg
  Kh?i l??ng cho phép ch?5600 kg
  Kh?i l??ng toàn b?9990 kg
  ??NG C?
  ModelD4DB
  Lo?iDiesel, 4 k?, 4 xy lanh th?ng hàng,
  làm mát b?ng n­??c, t?ng áp,
  Dung tích xy lanh3907 cm3
  ???ng kính xi lanh x hành trình piston104×115
  T? s? nén18:1
  Công su?t l?n nh?t/ t?c ?? quay tr?c khu?u96/2900 (Kw/v/ph)
  Momen xo?n c?c ??i373/1800 (Nm/v/ph)
  TRUY?N ??NG
  Ly h?p??a ??n ma sát khô

  D?n ??ng: Th?y l?c, tr? l?c chân không

  H?p s?C? khí, 5 s? ti?n, 1 s? lùi
  H? TH?NG LÁITr?c vít – êcu bi

  D?n ??ng: C? khí có tr? l?c thu? l?c

  H? TH?NG PHANH
  H? th?ng phanh chính Má phanh tang tr?ng
  D?n ??ng: Th?y l?c 2 dòng, tr? l?c chân không
  H? th?ng phanh d?ngMá phanh tang tr?ng
  D?n ??ng: 
  C? khí, tác d?ng lên tr?c th? c?p h?p s?
  H? TH?NG TREO
  Treo tr??cPh? thu?c, nhíp lá
  Gi?m ch?n thu? l?c
  Treo sauPh? thu?c, nhíp lá
  Gi?m ch?n thu? l?c
  C?U XE
  C?u sauKi?u: ?ng
  L?P XE.L?p tr??c: 2 / 7.50-16 / 825 (KPa)/1980(KG)

  L?p sau: 4 / 7.50-16 / 825 (KPa)/1800(KG)

  CA BINKi?u l?t
  TÍNH N?NG CHUY?N ??NG
  T?c ?? t?i ?a82,75 km/h
  Kh? n?ng leo d?c23,5 %
  Bán kính quay vòng nh? nh?t6,9 m
  THÔNG S? KHÁC
  H? th?ng ?i?n2Bình – 12V – 90Ah
  THI?T B? B?M HÚT – X? N??C
  Nhãn hi?u b?m n??c 80QZF – 60/90 N
  L­?u l­??ng b?m60 (m3/h)
  C?m van phân ph?i20/ 1180 (kW/v/ph)
  Trang b? ??y ?? bép phun, vòi t??i
  L?u l??ng c?a van1000 (lít/phút)
  L?u l??ngbép phun665 (lít/phút)
  Áp su?t c?a bép phun0.3 (Mpa)