Cận cảnh trung tâm máy công trình lớn nhất tại Việt Nam

Chiều tối ngày 16/6, tại Km24+300 Đại lộ Thăng Long Hà Nội, CTCP Cho thuê thiết bị xây dựng Kanamoto FECON Hassyu (KFH) đã chính thức khai trương Trung tâm máy công trình KFH.

Chiều tối ngày 16/6, tại Km24+300 Đại lộ Thăng Long Hà Nội, CTCP Cho thuê thiết bị xây dựng Kanamoto FECON Hassyu (KFH) đã chính thức khai trương Trung tâm máy công trình KFH.

Chiều tối ngày 16/6, tại Km24+300 Đại lộ Thăng Long Hà Nội, CTCP Cho thuê thiết bị xây dựng Kanamoto FECON Hassyu (KFH) đã chính thức khai trương Trung tâm máy công trình KFH.

Chiều tối ngày 16/6, tại Km24+300 Đại lộ Thăng Long Hà Nội, CTCP Cho thuê thiết bị xây dựng Kanamoto FECON Hassyu (KFH) đã chính thức khai trương Trung tâm máy công trình KFH.

 

Tin Liên Quan